Miljøscreening ved nedrivning af bygninger

Miljøscreening af bygninger, der skal nedrives eller ombygges

Miljøtilsyn ved bortgravning af forurenet jord

Hvis en konstateret jordforurening skal fjernes, vil dette ofte ske ved bortgravning

Prøvetagning ved bortskaffelse af jord

Vi tilbyder at udtage jordprøver og få dem analyseret ved godkendte laboratorier

Miljøvurdering af ejendomme

I forbindelse med køb og salg af en ejendom eller ved ændring af en ejendoms anvendelse

Forureningsundersøgelse

Ved en typisk forureningsundersøgelse udføres boringer ved mulige forureningskilder

Kontakt

Har du spørgsmål eller kommentarer? Benyt dig af formularen her på siden

Miljøscreening, PCB screening ved nedrivning,
forureningsundersøgelse og olieforurening i Aalborg, Randers og Hjørring

STAUN miljørådgivning kan bidrage med miljøfaglig ekspertice ved f. eks.:

  • Miljøscreening med prøvetagning for PCB, metaller og asbest i bygninger der skal nedrives. Udarbejder let overskuelig rapport med foto.
  • Vurdering og undersøgelse af forurenede eller muligt forurenede grunde
  • Rådgivning i forbindelse men byggeri på forurenede eller muligt forurenede grunde
  • Miljørådgivning ved handel med ejendommen og virksomheder
  • Prøvetagning og myndighedskontakt ved bortskaffelse af overskudsjord samt i forbindelse med miljø- og forureningssager
  • Forureningsundersøgelse ved olietanke f.eks. i forbindelse med ejendomshandel

Har du brug for hjælp?

Udfyld formularen, så vender jeg tilbage hurtigst muligt.