Miljøvurdering af ejendomme

I forbindelse med køb og salg af en ejendom eller ved ændring af en ejendoms anvendelse f.eks. fra erhverv til bolig, er det vigtigt at kende ejendommens historie for at kunne vurderer, om der er risiko for, at den kan være forurenet.

Det er desuden vigtigt at kende ejendommens historie, inden der gennemføres en forureningsundersøgelse, så det sikres at undersøgelsen er tilstrækkelig til at belyse risikoen for en eventuel forurening, men også sikre, at der ikke udføres en større (og dermed dyrer) undersøgelse, end det er nødvendig.

For at fremskaffe oplysninger om ejendommens tidligere og nuværende anvendelse besigtiges ejendommen, og der udføres interview med personer, som har et godt kendskab til de aktiviteter, der har været på ejendommen. Desuden gennemgåes kommunens byggesag og miljøsag samt regionens sagsmateriale.

På baggrund heraf udarbejdes en miljøhistorisk redegørelse for ejendommen. Denne redegørelse danner grundlag for en vurdering af, om der for eksempel er risiko for en jordforurening på ejendommen. Hvis det viser sig, at der er behov for det, kan redegørelsen desuden danne grundlag for en forureningsundersøgelse, der nærmere skal belyse, om ejendommen er forurenet.

STAUN miljørådgivning har erfaring med dette fra indsamling af historiske oplysninger om flere hundrede ejendomme.

I nogle tilfælde kan det være vigtigt, at indsamlingen af disse oplysninger udføres med diskretion, og denne fortrolighed er naturligvis en selvfølge.