Miljøtilsyn ved bortgravning af forurenet jord

Hvis en konstateret jordforurening skal fjernes, vil dette ofte ske ved bortgravning af den forurenede jord.

STAUN miljørådgivning kan i den forbindelse være behjælpelig med:

  • Planlægning af arbejdet og vurdering af hvor og hvor meget jord, der bør fjernes
  • Kontakt til entreprenør og eventuel indhentning af tilbud
  • Anmeldelse af arbejdet overfor myndighederne
  • Tilsyn og prøvetagning i forbindelse med gravearbejdet
  • Afsluttende rapportering til myndighederne

En væsentlig udgift i forbindelse med bortgravning af forurenet jord kan være udgiften til deponering af jorden. STAUN miljørådgivning har aktuel viden om, hvor det er billigst at komme af med jorden, og kan være med til at sikre, at der ikke bortgraves mere jord end nødvendig, og at jorden ikke bliver deponeret til en dyrere takst end nødvendigt.