Om STAUN Miljørådgivning

Velkommen til STAUN miljørådgivning ApS

STAUN miljørådgivning er et mindre ingeniørfirma som siden 2002 har tilbudt rådgivning indenfor miljøområdet.

Arbejdet har i hele perioden omfattet alt rådgivning indenfor området forurenet jord med gennemførelse af undersøgelser og bortgravning af forurening.

Siden 2013 desuden også miljøscreening af bygninger der skal nedrives eller ombygges med udtagning af prøver til undersøgelse for PCB, metaller og asbest i byggematerialer.

Kunderne har f.eks. været Region Nordjylland, kommuner, projektudviklere, entreprenører, byggefirmaer, ejendomsmæglere, advokater og private.

Mere om hvad firmaet tilbyder ses her på hjemmesiden.

Desuden er du meget velkommen til at ringe til Hans Chr. Staun Schmidt på tlf. 40 93 30 31 for nærmere oplysninger eller sende en mail til hcs@staunmiljo.dk.