Miljøscreening ved nedrivning af bygninger

STAUN miljørådgivning tilbyder at gennemføre miljøscreening af bygninger, der skal nedrives eller ombygges. En sådan screening er blevet et krav i forbindelse med bortskaffelse af bygningsaffaldet, da der skal være kendskab til, hvor forurenet affaldet er.

Miljøscreening nær Aalborg, Randers og Hjørring omfatter udtagning af prøver af byggematerialer til undersøgelse for indhold af primært PCB, metaller og asbest, men der kan også være tale om andre stoffer.

PCB er på listen over de farligste miljøgifte i verden og blev anvendt i perioden 1950 til 1977, hvor den blev forbudt. PCB er anvendt i f.eks. maling, bløde fuger omkring vinduer og linoleum.

Der kan træffes indhold af metaller i f.eks. maling samt i væg- og gulvfliser.

Asbest blev anvendt i tagplader, andre beklædningsplader og isolering omkring varmerør frem til midten af 1980’erne og kan desuden ses i f.eks. klæber til fliser.

STAUN miljørådgivning har gennemført screening med udtagning af prøver i en lang række ejendommen lige fra små sommerhuse over parcelhuse til større erhvervs- og forretningsejendomme.

På baggrund af den gennemførte screening og analyseresultaterne udarbejdes en overskuelig rapport med foto af, hvor de enkelte prøver er udtaget samt med gul og rød farvemarkering af, om de pågældende materialer skal bortskaffes som såkaldt forurenet affald eller som farligt affald: