Prøvetagning ved bortskaffelse af jord

Staun Miljørådgivning udtager jordprøver til analyserer og sørger for dokumentation i forbindelse med jord, der skal bortskaffes.

Fra den 1. januar 2008 blev alt byjord som udgangspunkt erklæret forurenet. Det betyder, at der i forbindelse med bortskaffelse af jord ved bygge- og anlægsarbejder indenfor byzonen ofte skal udtages og analyseres jordprøver.

Hvis jorden ønske bortskaffet om ren, eller hvis den kommer fra en grund, der er koretlagt som forurenet eller mulig forurenet, skal der typisk udtages en prøve pr. 30 ton jord. Hvis jorden ønskes bortskaffet som lettere forurenet, skal der typisk udtages en prøve pr. 120 ton.

STAUN miljørådgivning kan tilbyde at udtage jordprøver og få dem analyseret ved godkendte laboratorier. Prøverne skal typisk analyseres for olieprodukter PAH-forbindelser (tjærestoffer) samt metaller

Hvis der er behov for det, kan vi naturligvis også være behjælpelig med anmeldelse af jordflytningen til kommunen, og vi har også aktuel viden om, hvem der kan modtage jorden.